Ducati DesertX Forum banner

Hi from Poland!

336 Views 2 Replies 2 Participants Last post by  LookyG
Po 5 latach na Multistradzie czas na zmian臋 na DDX 馃槒馃挭
  • Like
Reactions: 2
1 - 3 of 3 Posts
Witamy na forum. Jestem nowym w艂a艣cicielem w USA (Teksas). Moje pochodzenie jest w 1/2 polskie :).
Witamy na forum. Jestem nowym w艂a艣cicielem w USA (Teksas). Moje pochodzenie jest w 1/2 polskie :).
Great. Greetings from South Poland馃檪. I still waiting for mine, maybe in a few days...
1 - 3 of 3 Posts
Top